Κύριος σκοπός της ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον σχεδιασμό/μελέτη, την επίβλεψη και την διαχείριση έργων.

Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μεγάλο και καλύπτει τους παρακάτω τομείς: