ΥΠΕΡΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Το Υπερίων είναι ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα γραφείων με ισόγεια καταστήματα / αίθουσες πολλαπλών χρήσεων συνολικού εμβαδού 3.800τ.μ. και τρία υπόγεια στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθηκευτικών χώρων συνολικού εμβαδού 3.290τ.μ.

         

Θέση: Ηλία Ηλιού & Εκαταίου - Αθήνα
 
Σκοπός: Προμελέτη, Οριστική Στατική μελέτη & μελέτη εφαρμογής

            Προμελέτη, Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη & μελέτη εφαρμογής                                    Επίβλεψη Στατικών & Η/Μ μελετών