ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

Αθήνα, Ελλάδα
 
Έτος κατασκευής: 2010
 
Συνολική επιφάνεια: 7.100,00 τμ
 
Σκοπός : Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
              
               Στατικός σχεδιασμός
 
               Ηλεκτρομηχανολογική
               μελέτη και εγκατάσταση 
 
 
 
Leontios