ΚΤΗΡΙΟ ALPHA TV

Αθήνα, Ελλάδα

Έτος κατασκευής: 2004

Συνολική επιφάνεια: 23.000,00 τμ

Σκοπός: Mελέτη & Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και πιο ειδικά για:

  • Ηλεκτρικό Δίκτυο Ισχύος
  • Κλιματισμό - Αερισμό
  • Υδραυλικά – Αποχετευτικά Δίκτυα
  • Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση
  • Computer Room & Data Centre
  • Οπτικά & Ακουστικά συστήματα
  • Ακουστική μελέτη Studios
  • Μελέτη Φωτισμού Studios
  • Ανελκυστήρες κλπ.

Alpha TV Building