ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ

Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για  τις Σήραγγες, τους Κόμβους, τα Κτήρια και  τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων της οδού.

 

  • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων των Σηράγγων (Αερισμός, Φωτισμός, Πυρόσβεση κλπ.)
  • Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων και Ανοιχτού Αυτοκινητοδρόμου (Διοδίων, Πάρκινγκ κλπ.)
  • Έλεγχος Κυκλοφορίας & Δίκτυα Επικοινωνιών(τηλέφωνα, κάμερες, ραδιοεπικοινωνία,SCADAκλπ.)  
  • ΚΤΗΡΙΑ: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για τα Κτήρια Ελέγχου και Συντήρησης , Κτήρια Διοδίων και τα Βοηθητικά κτήρια, ΣΕΑ.