ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Θέση: Ψυχικό


Στάδιο: Σε εξέλιξη


Σκοπός: Έλεγχος Μελετών & επίβλεψη


Πλήρης έλεγχος των μελετών (αρχιτεκτονική, στατική και Ηλεκτρομηχανολογική) εφαρμογής του έργου της κατασκευής εμπορικού συγκροτήματος και υπογείου χώρου στάθμευσης .

Επίβλεψη του έργου με σκοπό την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των μελετών του έργου, της ασφάλειας και της ποιότητας του έργου.