ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Αθήνα, Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2004

Σκοπός: Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και Στατικών Μελετών 

Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ είναι μια κλειστή, μεγάλης ταχύτητας λεωφόρος που διασχίζει τον Νομό Αττικής από ΒΑ σε ΝΔ, διασχίζει το Βορειότερο τμήμα της πόλης και συμπεριλαμβάνει τη μεγάλη περιφερειακή διακλάδωση που οδηγεί Νότια μέσω του Υμηττού. 

  

ΣΗΡΑΓΓΕΣ: Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων όπως:

  • Φωτισμός σηράγγων
  • Αερισμός με Έλεγχο Ποιότητας Αέρα
  • Σύστημα Πληροφοριών- VariableMessageSystem(VMS)
  • Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση
  • Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σήραγγας κλπ.

ΚΤΗΡΙΑ: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για το Κτήριο Διοίκησης και τα Βοηθητικά κτήρια (κτήρια ελέγχου και συντήρησης κλπ.).

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Στατική μελέτη καθώς και μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Σ.Ε.Α. Παλλήνης και Ασπροπύργου.