ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ελλάδα
 
Έργα : ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ
  • Μονάδα  2MVA Μελιγαλάς Μεσσηνίας 
  • Μονάδα 800KVA Μελιγαλάς Μεσσηνίας
  • Μονάδα  100ΚVA σην Δράμα
  • Μονάδα 1MVA στα Φάρσαλα