Επιλεγμένα Έργα


Ονομασία Είδος
ELIA VALLEY HOTEL Επίβλεψη, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά
AMANZOE RESORT AND SPA Επίβλεψη, Στατικά
ANDRIANA PRINCESS HOTEL Επίβλεψη, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά
ΥΠΕΡΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Διαχείριση Έργου, Επίβλεψη, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αρχιτεκτονικά, Διαχείριση Έργου, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ Διαχείριση Έργου, Επίβλεψη
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ Αρχιτεκτονικά, Επίβλεψη, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ Ηλεκτρομηχανολογικά
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρχιτεκτονικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά
ATHENS HEART MALL Ηλεκτρομηχανολογικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιβαντολογικά
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά
ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηλεκτρομηχανολογικά
ΜΕΤΡΟ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 Ηλεκτρομηχανολογικά
ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Αρχιτεκτονικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά