Στατικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες, Επιβλέψεις και Υπηρεσίες Συμβούλου σε Δημόσια ή Ιδιωτικά έργα όπως:

  • Κτίρια και κτιριακά συγκροτήματα,
  • Αναπαλαιώσεις κτιρίων,
  • Λιμενικά,
  • Αεροδρόμια,
  • Ξενοδοχεία,
  • Σχολεία,
  • Τεχνικά Έργα (κάτω διαβάσεις, οχετοί κλπ),
  • Κέντρα εξυπηρέτησης οδικών κόμβων,
  • Συγκροτήματα ψυχαγωγίας κλπ.