Μελέτες Έργων Ειδικής Τεχνολογίας

Μελέτες και Επιβλέψεις Ηλεκτρολογικών Έργων Εξειδικευμένης Σύγχρονης Τεχνολογίας όπως:

  • Μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας και φωτεινής σηματοδότησης (trafficmanagement) αστικών περιοχών,
  • Εγκαταστάσεις δικτύων οπτικών ινών,
  • Κέντρα διαχείρισης πληροφοριών (datacenters),
  • Κέντρα μηχανογράφησης (computerrooms),
  • Εγκαταστάσεις καλωδιακής τηλεόρασης  (cableTV),
  • Τηλεπικοινωνιακά έργα, ασύρματα δίκτυα,
  • Συστήματα ασφαλείας κλπ.