Ιστορικό

 

Η ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2001 μετά από συγχώνευση των εταιριών ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ( ιδρύθηκε το 1991) και SDA CONSULTING ENGINEERS LTD ( ιδρύθηκε το 1990).

 

“ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ”

2001 Μελέτη – Κατασκευή – Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού

2002  Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση & Θέση σε λειτουργία του Η/Μ Εξοπλισμού Υποδομής & Επιδομής των Επεκτάσεων των γραμμών 2 & 3 του  ΜΕΤΡΟ της Αθήνας

2003 Ολυμπιακά έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας – 2004.

2004 Αναβάθμιση Φωτεινής Σηματοδότησης και Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος  Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Νομού Αττικής.

2005 Αστικός Σχεδιασμός & Επέκταση Τροχιοδρόμου προς Πειραιά -Κτιριακές Εγκαταστάσεις     Αμαξοστασίου

2006 Κτίριο Γραφείων 15 Ορόφων και Υπογείων Σταθμών Αυτοκινήτων 5 Ορόφων σε Ακίνητο Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς, επί των Οδών Titulescuκαι Felixστο Βουκουρέστι της Ρουμανίας 

2007 Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη

2008 Υπηρεσίες Συνδρομής του ΙΙΒΕΑΑ για την Ολοκλήρωση του Φακέλου της Δημοπράτησης του έργου της “Επέκτασης των εργαστηριακών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΙΙΒΕΑΑ”

2009 Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ ΣΕΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 

2010 Μελέτη – Χρηματοδότηση – Ανέγερση και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ