Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Μελέτες Ηλεκτρολογικών - Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Επιβλέψεις και Υπηρεσίες Συμβούλου:

  • Κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων,
  • Ξενοδοχείων και "Resorts"
  • Έργων υποδομής: οδικές αρτηρίες, σήραγγες, Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), metro, λιμάνια, αεροδρόμια κ.α.,
  • Νοσοκομείων,
  • Αθλητικών Εγκαταστάσεων (στάδια, arenas)