Γενικά

Βασικός στόχος της ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στα παρακάτω:

 • Διαχείριση Έργων ( ProjectManagement)
 • Διαχείριση Κατασκευής Έργων ( ConstructionManagement)
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Επιβλέψεις και Υπηρεσίες Συμβούλου σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα 
 • Στατικές Μελέτες, Επιβλέψεις και Υπηρεσίες Συμβούλου σε Δημόσια ή Ιδιωτικά έργα 
 • Μελέτες, Επιβλέψεις, Υπηρεσίες Συμβούλου και Υπηρεσίες Διαχείρισης Λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα
 • Μελέτες, Επιβλέψεις Έργων Ειδικής Τεχνολογίας 
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 • Μελέτες, Επιβλέψεις Ενεργειακών Συστημάτων 

Σαν γενική παρατήρηση η ΚΙΩΝ ασχολείται με την εκτέλεση οποιουδήποτε τυπικού ή υψηλής εξειδίκευσης έργου των παραπάνω κατηγοριών, παρέχοντας ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες από την προμελέτη και την μελέτη σκοπιμότητας μέχρι τη διαχείριση λειτουργίας και την συντήρηση.

 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κύριος στόχος και αντικειμενικός σκοπός της ομάδας managementκαι του προσωπικού της εταιρίας είναι η “ικανοποίηση του πελάτη” που εξασφαλίζεται με τη βοήθεια:

 

 • Της εφαρμογής των διεθνών τυποποιήσεων και κανονισμών
 • Της μεγάλης εμπειρίας από την παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα έργων
 • Της εφαρμοζόμενης μοντέρνας τεχνολογίας
 • Του υπερσύγχρονου εξοπλισμού (hardware& software)
 • Των σωστά οργανωμένων, ιδιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Του σεβασμού των χρονοδιαγραμμάτων
 • Της ελαχιστοποίησης σφαλμάτων  
 • Του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών

Το “πιστεύω” της εταιρίας είναι ότι ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα εργασίας περνάει υποχρεωτικά μέσα από τον σεβασμό βασικών αξιών όπως αξιοπιστία, εχεμύθεια, διακριτικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα και επαγγελματική νοοτροπία. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η ΚΙΩΝ είναι εγγεγραμένη στα μητρώα μελετητών 

 • Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
 • Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 • NATO

για την εκτέλεση Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με τις παρακάτω τάξεις πτυχίων.                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηρίων
Ε
Στατικές μελέτες κτηρίων
Ε
Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Ε
Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες
Δ
Περιβαλλοντικές μελέτες
Γ
Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
Α
Συγκοινωνιακές μελέτες
Β
Υδραυλικές μελέτες
Α

                                                                          

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό απαρτίζεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων που καλύπτουν τους τομείς της μηχανικής και της διοίκησης επιχειρήσεων και από επιλεγμένα άτομα υψηλού επιπέδου που ενθαρρύνονται κατάλληλα για συνεχή βελτίωση με τη βοήθεια συνεχούς εκπαίδευσης, ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος και επιμόρφωσης στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Το εργατικό δυναμικό της εταιρίας ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μηχανικοί
 • Διάφορες άλλες ειδικότητες
 • Τεχνικό προσωπικό
 • Βοηθητικό προσωπικό

Η ΚΙΩΝ διαθέτει επίσης μόνιμη συνεργασία με ένα μεγάλο φάσμα περισσότερων από 30 εξωτερικών, ειδικών συνεργατών σε διάφορους τομείς που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικές ανάγκες έργων ή σε περιόδους μεγάλης φόρτισης εργασίας.