Ενεργειακά Έργα

Μελέτες και Επιβλέψεις Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως:

  • Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά πάρκα,
  • Ηιακά συστήματα για ψύξη – θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού,
  • Συστήματα γεωθερμίας κλπ.