Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Επιβλέψεις και Υπηρεσίες Συμβούλου σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα όπως:

  • Κτιριακών συγκροτημάτων και κτιρίων,
  • Κατασκευή προσόψεων, ανανέωση ή αναπαλαίωση κτιρίων,
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις,
  • Χώρων Στάθμευσης,
  • Ξενοδοχείακών μονάδων,
  • Νοσοκομεία,
  • Κέντρα εξυπηρέτησης οδικών κόμβων,
  • Συγκροτήματα ψυχαγωγίας κλπ.